Kết quả cuộc thi online - được kiểm duyệt
1
Avatar
Nguyễn Hoàng Oanh
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:  
 • Mã số:  B1606595
 • Điểm:  23/40
2
Avatar
Đinh Thị Vân Khánh
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:   last
 • Mã số:  B1501960
 • Điểm:  22/40
3
Avatar
Lâm Tấn Kiệt
 • Giới tính:  Male
 • Lớp:  
 • Mã số:  B1606582
 • Điểm:  22/40
4
Avatar
Lê Thị Phương Khanh
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:   last
 • Mã số:  B1606580
 • Điểm:  22/40
5
Avatar
Nguyễn Hồng Châu
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:  
 • Mã số:  b1502008
 • Điểm:  21/40
6
Avatar
Võ Thị Cẩm Vân
 • Giới tính:  Female
 • Lớp:   last
 • Mã số:  B1606613
 • Điểm:  20/40
Đối tác