TOPIC 3: LAW

Thứ tư, 25/03/2015, 11:55 GMT+7
Lượt xem : 1984
TOPIC 3: LAW

TOPIC 3: LAW

1. Decree: Nghị định


2.  Ordinance: Pháp lệnh


3.  Circular: Thông tư


4.  Resolution: Nghị quyết


5.  Directive: Chỉ thị


Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác