TOPIC 4: ACCOUNTING PRINCIPLES

Thứ ba, 21/04/2015, 20:00 GMT+7
Lượt xem : 2263
TOPIC 4: ACCOUNTING PRINCIPLES

TOPIC 4: ACCOUNTING PRINCIPLES

1) Going concern principle: nguyên tắc hoạt động liên tục

 

2) Materiality: nguyên tắc trọng yếu

 

3) Matching principle: nguyên tắc phù hợp

 

4) Conservatism: nguyên tắc thận trọng

 

5) Cost principle: nguyên tắc giá gốc

 


Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác