TOPIC 5: INVENTORIES IN ACCOUNTING

Thứ sáu, 01/05/2015, 19:00 GMT+7
Lượt xem : 1909
TOPIC 5: INVENTORIES IN ACCOUNTING

TOPIC 5: INVENTORIES IN ACCOUNTING

1) Purchased goods in transit : Hàng mua đang đi đường (TK 151)

2) Raw & materials : Nguyên vật liệu (TK 152)

3) Instruments & Tools : Công cụ dụng cụ (TK 153)

4) Work in progress : Chi phí sản xuất dở dang (TK 154)

5) Finished goods : Thành phẩm (TK 155)


Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác