TOPIC 6: FINANCE

Thứ sáu, 15/05/2015, 22:03 GMT+7
Lượt xem : 2008
TOPIC 6: FINANCE

TOPIC 6: FINANCE

 

1) Stockholder: Cổ đông


2) Common stock: Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường)


3) Preferred stock: Cổ phiếu ưu đãi


4) Registered stock: Cổ phiếu ghi danh


5) Bearer stock: Cổ phiếu vô danh

 


Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác