TOPIC 8 : AUDIT

Thứ sáu, 10/07/2015, 21:26 GMT+7
Lượt xem : 10542
TOPIC 8 : AUDIT

TOPIC 8 : AUDIT

 

1) Auditor's report: Báo cáo kiểm toán

2) Unqualified opinion: Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần

3) Qualified opinon: Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

4) Adverse opinion: Ý kiến kiểm toán trái ngược

5) Disclaimer of opinion: Từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán 

Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác