Việc làm – Tuyển dụng

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP 2017 - Công ty TNHH Tư vấn Việt & Partners (“V&P”)

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP 2017 - Công ty TNHH Tư vấn Việt & Partners (“V&P”)

18:50 | 23/12/2016
Công ty TNHH Tư vấn Việt & Partners (“V&P”) chuyên cung cấp các dịch vụ và tư vấn tài chính, kế toán; tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý; tư vấn thuế;...

CÔNG TY

CÔNG TY KIỂM TOÁN E-JUNG TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP

10:04 | 09/12/2016
Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 25/12/2016.

CÔNG TY I-GLOCAL TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

CÔNG TY I-GLOCAL TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

09:33 | 09/12/2016

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày: 10/12/2016


CÔNG TY BBF TUYỂN THỰC TẬP SINH

CÔNG TY BBF TUYỂN THỰC TẬP SINH

13:49 | 08/12/2016

- Công việc: Thực tập sinh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Thời hạn : 25/12/2016

 

 


CÔNG TY VAE THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

CÔNG TY VAE THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

11:00 | 06/11/2016

- Từ 01/11/2016 đến hết ngày 20/11/2016


CÔNG TY GAFC TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP

CÔNG TY GAFC TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP

10:50 | 06/11/2016

Vi tṛí: Trợ lý kiểm toán

- Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thực tập : từ ngày 25/10 - 23/11/2016.

- Phỏng vấn : ngày 25 – 26 /11/ 2016.

- Thông báo kết quả : ngày 01/12/2016.


Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác